Privacy

In het belang van jouw privacy mogen wij geen informatie doorgeven aan derden. Wanneer je weet dat een familielid of vriend(in) zal opbellen en geïnformeerd moet worden, laat dat dan even weten aan de receptie. Als je toestand het toelaat, kun je zelf ook aan de telefoon komen.

 

In de kliniek worden administratieve en medische gegevens over je vastgelegd. Met deze gegevens gaan we zeer zorgvuldig om. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling en de administratieve afhandeling daarvan, mogen jouw gegevens inzien zolang dat nodig is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Verder heeft niemand toegang tot je dossier.

  

Op jouw verzoek is het mogelijk kopieën te ontvangen van (delen) van je dossier. Dit verzoek kun je schriftelijk indienen voorzien van een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs. Beahuis & Bloemenhovekliniek vraagt hiervoor een vergoeding. Voor de kosten neem je per e-mail contact op met de kliniek.