Afspraak via internet

¹In Nederland mag een abortus worden uitgevoerd op de zesde dag nadat u met een arts heeft gesproken over uw voornemen de zwangerschap af te breken

²Gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie bij een regelmatige cyclus van 4 weken.