Evaluatieformulier voor de cliënte

#
Vraag
Antwoord
1
de telefonische bereikbaarheid van de abortuskliniek
2
de mate waarin rekening werd gehouden met mijn persoonlijke wensen bij het maken van de afspraak (bijvoorbeeld dag en/of tijdstip)
3
de duidelijkheid van de door de telefoniste gegeven informatie
4
de termijn waarbinnen ik een afspraak kon krijgen (aantal dagen tussen het telefonisch contact en de datum van de afspraak)
5
de bereikbaarheid van de abortuskliniek (locatie)
6
de ontvangst in de abortuskliniek
7
de duidelijkheid van de door de receptioniste gegeven informatie
8
de wachttijd in de wachtkamer
9
de persoonlijke aandacht die de arts voor mij had tijdens het vooronderzoek en het gesprek
10
de gelegenheid die de arts aan mij gaf tot het stellen van vragen
11
de mate waarin de arts mijn besluit tot abortus respecteerde
12
de deskundigheid van de artsen
13
de duidelijkheid van de door de arts gegeven informatie over de behandeling en de periode daarna
14
de mate waarin ik kon meebeslissen over mijn behandeling (bijvoorbeeld: < 7 weken: abortuspil of zuigcurettage; < 17 weken: narcose of plaatselijke verdoving)
15
de wijze waarop de arts de mogelijkheden van anticonceptie heeft besproken
16
de wijze waarop de arts mij heeft gerustgesteld voorafgaande en tijdens de behandeling
17
het gesprek met de verpleegkundige
18
de persoonlijke aandacht die de verpleegkundigen voor mij hadden
19
de gelegenheid tot het stellen van vragen bij de verpleegkundigen
20
de deskundigheid van de verpleegkundigen
21
de informatie die de verpleegkundige gaf over de anticonceptie, de behandeling en de periode daarna
22
de mate waarin mijn partner of begeleider(s) werd betrokken
23
de pijnbestrijding voor, tijdens en na de behandeling
24
de duidelijkheid van de schriftelijke informatie over de behandeling
25
de duidelijkheid van de schriftelijke informatie over de periode na de behandeling (bijvoorbeeld leefregels, rust en werken, gebruik van medicijnen)
26
de mate waarin mijn privacy werd gerespecteerd
27
de gang van zaken rondom het ontslag
28
de overdracht van de informatie aan de huisarts of verwijzend arts
29
de verblijfsduur in de kliniek (mate waarin de verblijfsduur overeenkwam met mijn verwachting)