Medicamenteuze abortus

Mifepriston (Mifegyne®) in combinatie met misoprostol (Cytotec®) is in Nederland de gangbare behandeling als vrouwen kiezen voor de “abortuspil” . Tot een zwangerschapsduur van 9 weken 0 dagen amenorroe mag de vrouw kiezen tussen de abortuspil of de zuigcurettage. Wel bepaalt de arts uiteindelijk of de vrouw geschikt is voor de abortuspil.

 

De zwangerschapsduur wordt in de kliniek echoscopisch vastgesteld. Als de vrouw  voldoet aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bedenktijd kan ze aansluitend aan het gesprek met de arts de abortuspil krijgen. Dit betekent dat de vrouw  in de kliniek de Mifegyne® inneemt en 4 tabletten Cytotec® meekrijgt, die ze zelf, 2 dagen later, vaginaal inbrengt. Van Mifegyne®merkt de vrouw doorgaans weinig. Het middel is een competitieve progesteron-receptor-blokker en zorgt er in 96% van de gevallen voor dat de zwangerschap niet verder groeit. Daarnaast verhoogt het de gevoeligheid voor prostaglandinen.  Cytotec® is een synthetisch analogon van prostaglandine E1 en veroorzaakt  contracties van de uterus waardoor  de zwangerschap wordt uitgestoten. 

 

Bijwerkingen kunnen zijn: gastro-intestinale klachten, koude rillingen en ernstig bloedverlies. Als analgeticum krijgt de vrouw standaard een recept mee voor naproxen.

 

De abortuspil wordt vaak vergeleken met een spontane abortus. Bij medicamenteuze abortus kunnen de krampen en het bloedverlies meer zijn dan na een zuigcurettage het geval is.

 

Op de website www.keuzebijabortus.nl staat uitgebreide informatie voor de vrouw over de medicamenteuze abortus en de zuigcurettage.