Kosten

Abortusklinieken krijgen voor de uitvoering van hun werkzaamheden subsidie van het Ministerie van VWS. Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op vergoeding vanuit deze subsidie. Uw patiënt betaalt geen eigen risico (in tegenstelling tot abortus in een ziekenhuis).

 

Personen die illegaal in Nederland verblijven, die tijdelijk in Nederland verblijven of die in het buitenland wonen, komen in de regel niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de Kaderwet VWS-subsidies en betalen zelf voor de abortus behandeling. De NZa stelt de maximum tarieven vast.