Sugestie i uwagi

Chcielibyśmy dowiedzieć się, czy ma Pani jakieś sugestie, uwagi lub skargi dotyczące kliniki lub zabiegu, ktуremu została Pani poddana. Leży to w interesie kliniki i pacjentek, ktуre po Pani przybędą tu dla uzyskania pomocy.