Analgosedacja czy znieczulenie miejscowe

Do 17 tygodnia ciąży pacjentka może wybrać między znieczuleniem miejscowym a analgosedacją. W przypadku ciąży bardziej zaawansowanej jedyną stosowaną metodą znieczulenia jest analgosedacja.

 

Znieczulenie miejscowe nie oznacza znieczulenia zewnątrzoponowego, lecz znieczulenie szyjki macicy. Jeżeli pacjentka jest w dużym stresie, zabieg może być przez nią odczuwany jako bolesny.

 

Analgosedacja, zwana również lekką narkozą, wykonywana jest w naszej klinice poprzez dożylne podanie propofolu. Środek ten działa szybko i równie szybko jest wydalany, zapewnia również bezpieczeństwo przy profesjonalnym podaniu. W przypadku alergii na propofol stosowany jest inny anestetyk. Poza analgosedacją znieczula się również miejscowo szyjkę macicy. Przeciwwskazaniem dla analgosedacji jest BMI powyżej 40. Przy BMI między 35 a 40 należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

 

Jeżeli pacjentce podany zostanie ten rodzaj znieczulenia, przez następne 24 godziny nie będzie mogła prowadzić pojazdów.