Klinika Beahuis & Bloemenhove

Klinika Beahuis & Bloemenhove istnieje od roku 1971 i jest znana ze specjalistycznej pomocy udzielanej w przypadkach niepożądanej ciąży w jej pierwszym i drugim trymestrze. Można zgłosić się tu na zabieg przerwania ciąży, ponadto służymy też wszelką pomocą przy wyborze skutecznej metody antykoncepcji zapobiegającej niepożądanej ciąży. W czasie pobytu w klinice opiekę nad pacjentkami sprawuje zespół fachowych lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników kliniki.

 

W Holandii możliwość przerwania ciąży jest dobrze uregulowana prawnie. Zgodnie z ustawą szpitale i kliniki muszą posiadać zezwolenie na wykonywanie zabiegów przerywania ciąży. Klinika Beahuis & Bloemenhove posiada zezwolenie na zabiegi przerywania ciąży w pierwszym i drugim trymestrze. W klinice aborcji można dokonać do 22 tygodnia ciąży*.

 

Klinika Beahuis & Bloemenhove należy do Holenderskiego Zrzeszenia Szpitali (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen - NVZ). Placówka ta jest ponadto współzałożycielem europejskiej federacji pracowników instytucji świadczących pomoc w zakresie aborcji i antykoncepcji (FIAPAC).

 

Zarząd i dyrekcja Kliniki Beahuis & Bloemenhove działają według zasad Kodeksu nadzoru sektora opieki zdrowotnej (Zorgbrede Governancecode), w którym uregulowane zostały kwestie właściwego zarządzania, nadzoru i odpowiedzialności.