Koszty

Dla osób mieszkających w Holandii

Zabieg przeprowadzany u pacjentek zamieszkałych w Holandii jest bezpłatny. Koszty pokrywane są z dotacji Ministerstwa Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość. Zakład ubezpieczeń kosztów leczenia nie jest powiadamiany, a pacjentka nie musi pokrywać kosztów wkładu własnego.

Celem ustalenia, czy pacjentka jest uprawniona do bezpłatnego zabiegu, potrzebna jest karta ubezpieczenia zdrowotnego lub polisa ubezpieczenia kosztów leczenia. Prosimy również wziąć ze sobą dowód tożsamości, np. paszport lub prawo jazdy.

 

Założenie spirali domacicznej jest płatne. Informacje na temat aktualnego cennika można uzyskać telefonicznie. Niektóre pakiety ubezpieczenia kosztów leczenia pokrywają całość lub część kosztów spirali i jej założenia. Aby uzyskać zwrot kosztów, należy skontaktować się z zakładem ubezpieczeń.

 

Dla osób spoza Holandii

Pacjentki spoza Holandii same pokrywają koszty zabiegu. Maksymalne stawki za zabiegi zostały ustalone przez państwo. Kwotę należną za zabieg należy uiścić przed jego wykonaniem. Informacje na temat stawek można uzyskać telefonicznie.