Ochrona prywatności

Nie wolno nam przekazywać żadnych informacji osobom trzecim, ze względu na ochronę prywatności naszych pacjentek. Jeśli pacjentka chce, aby ktoś z rodziny lub znajomych uzyskał informacje na jej temat, jeśli zadzwoni do kliniki, prosimy o zgłoszenie tego w recepcji. Jeżeli stan pacjentki na to pozwoli, będzie mogła sama podejść do telefonu.

 

W klinice przetwarzane są medyczne i administracyjne dane o pacjentkach. Traktowane są one z należytą ostrożnością. Dostęp do nich mają wyłącznie osoby zaangażowane w przeprowadzenie zabiegu oraz związaną z nim administrację i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania koniecznych czynności. Nikt inny nie ma dostępu do danych pacjentki.

 

Pacjentka może złożyć wniosek o wydanie kopii dokumentacji lub jej fragmentów. Taki wniosek należy złożyć na piśmie, załączając do niego kopię paszportu lub dowodu tożsamości. Klinika Beahuis & Bloemenhove ma prawo pobrać opłatę za wydanie kopii dokumentacji.