Reklamacje

Bardzo ważne jest dla nas, by pacjentki były zadowolone. Dlatego też dążymy do tego, by w czasie pobytu w klinice zapewnić pacjentkom możliwie jak najlepszą opiekę lekarską i pielęgnacyjną oraz jak najlepiej służyć im radą i pomocą. Mimo to może się jednak zdarzyć, że pacjentka nie będzie zadowolona. Można zgłosić to w następujący sposób:

 

  • Jeśli skarga dotyczy jednego pracownika kliniki, prosimy zwrócić uwagę tej osobie.
  • Jeśli skarga dotyczy całej organizacji, prosimy zgłosić to dyrekcji kliniki: info@bloemenhove.nl.
  • Jeżeli rozmowa z dyrekcją nie będzie satysfakcjonująca, można odwołać się do komisji ds. rozpatrywania skarg powołanej w naszej klinice. Ta niezależna komisja udziela dyrekcji porad dotyczących wniesionej reklamacji, tak aby dana sytuacja w przyszłości nie powtórzyła się. Aby skorzystać z tej procedury, należy zgłosić reklamację w formie pisemnej w klinice, kierując ją do komisji ds. rozpatrywania skarg: Klachtencommissie, Postbus 300, 2100 AH Heemstede. Komisja przekaże informacje na temat dalszego przebiegu postępowania.
  • Ewentualnie można napisać do Inspekcji Służby Zdrowia: meldpunt@igz.nl.

 

W każdym wypadku reklamacja podlegać będzie starannemu i poufnemu rozpatrzeniu.