Regulaminy i protokoły

Działalność kliniki Beahuis & Bloemenhove regulowana jest przez prawodawstwo krajowe i regulamin Holenderskiego stowarzyszenia lekarzy przeprowadzających zabiegi aborcji (Nederlands Genootschap van Abortusartsen, NGvA). Zasady w nich zawarte przełożone zostały na wewnętrzne protokoły i procedury.