Pacjentki małoletnie

Pacjentki, które ukończyły 16 lat, mają prawo samodzielnie decydować o zabiegu aborcji.

W przypadku pacjentek młodszych niż 15 lat wymagana jest zgoda rodziców. Jeżeli uzyskanie takiej zgody nie jest możliwe, prosimy o kontakt.