Ewentualne komplikacje

Ryzyko wystąpienia komplikacji w czasie lub po zabiegu jest minimalne. Możliwymi powikłaniami są bardziej obfite krwawienie lub uszkodzenie macicy. W takim wypadku krwawienia konieczne może być dodatkowe leczenie w szpitalu ogólnym (< 0,2%).

Ponadto może się zdarzyć, że wczesna ciąża nie zostanie całkowicie usunięta lub w macicy pozostaną resztki tkanki. W takim przypadku lekarz zdecyduje, czy konieczna jest uzupełniająca terapia farmakologiczna lub łyżeczkowanie macicy.

 

Ogólnie rzecz biorąc, zabieg przerwania ciąży nie ma negatywnego wpływu na przyszłe ciąże. Kolejna miesiączka powinna wystąpić od 4 do 6 tygodni po zabiegu.