Cliënttevredenheid

De kwaliteit van zorg in het algemeen wordt in de kliniek gemeten aan de hand van evaluatieformulieren die behandelde vrouwen drie weken na de behandeling invullen en terugsturen (respons 2013: 23%). Uit de formulieren blijkt dat het overgrote deel van de vrouwen tevreden is over het verblijf in de kliniek. Op een schaal van 1 tot 10 waarderen de respondenten de hulpverlening met een 8,5. Verbeterpunten zijn de doorlooptijd in de kliniek en in mindere mate de aandacht voor de rol van de partner of begeleider van de cliënt.