NL EN FR DE PL
 

Klachten

We streven ernaar om  je tijdens je verblijf in de kliniek zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent.

Heb je een klacht? Mail dit dan aan ons via info@bloemenhove.nl of info@abortuskliniek-amsterdam.nl. Klachten worden door ons altijd zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Klachten over een medewerker

Heb je een gegronde klacht over een van onze medewerkers? Dan kan onze klachtenfunctionaris bij je klacht bemiddelen. Dit betekent dat zij je klacht voorlegt aan de betrokken medewerker en haar/hem om een reactie vraagt. De klachtenfunctionaris zoekt met jou en de betrokken medewerker naar een oplossing voor je probleem. Als je daar behoefte aan hebt, kan zij een gesprek voor je regelen met de medewerker waarbij de klachtenfunctionaris als bemiddelaar aanwezig is. Je kunt de klachtenfunctionaris bereiken via klachtenfunctionaris@bloemenhove.nl.

Geschillencommissie Zorg

Lukt het niet om met de klachtenfunctionaris je klacht naar tevredenheid af te handelen, of wil je geen bemiddeling? Dan kun je je klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend; beide partijen moeten zich eraan houden.  Beahuis & Bloemenhovekliniek en Abortuskliniek Amsterdam zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg.