Klachten

Het is voor ons belangrijk dat u tevreden bent. Daarom streven we ernaar om u tijdens uw verblijf in de kliniek zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch zou het kunnen gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dit op de volgende manieren kenbaar maken:

 

  • Wanneer uw klacht betrekking heeft op één medewerkster, kunt u de betrokken persoon aanspreken.
  • Als uw klacht de gehele organisatie betreft, dan kunt u deze melden aan de directie: info@bloemenhove.nl.
  • Onze klachtenfunctionaris kan bij uw klacht bemiddelen. Dit betekent dat zij uw klacht voorlegt aan de betrokken medewerkster en haar om een reactie vraagt. De klachtenfunctionaris zoekt met u en de betrokken medewerkster naar een oplossing voor uw probleem. Als u daar behoefte aan heeft,  kan zij een gesprek voor u regelen met de medewerkster, waarbij de klachtenfunctionaris als bemiddelaar aanwezig is. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via klachtenfunctionaris@bloemenhove.nl.
  • Lukt het niet om met de klachtenfunctionaris uw klacht naar tevredenheid af te handelen, of vindt u haar bemiddeling niet wenselijk? Dan kan een geschil over schade tot € 5.000 worden voorgelegd aan de geschillencommissie. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend; beide partijen moeten zich eraan houden. Beahuis & Bloemenhovekliniek is aangesloten bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen.

 

In alle gevallen wordt uw klacht zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.