Abortus Kosten

Voor wie in Nederland woont

Als je in Nederland woont, hoef je niet voor de abortus behandeling te betalen. Ook de kosten voor de abortuspil vallen hieronder. De kosten worden vergoed door een subsidie van het Ministerie van VWS. Laat je de behandeling bij ons uitvoeren? Dan is volledige anonimiteit gegarandeerd. Je ziektekostenverzekeraar wordt niet op de hoogte gesteld en je betaalt geen eigen risico. (in tegenstelling tot een behandeling in een ziekenhuis, daar betaal je wel eigen risico en is de abortusbehandeling niet anoniem).

 

Om vast te stellen of je in aanmerking komt voor vergoeding van abortuskosten, hebben wij je verzekeringspas of polis van je zorgverzekering nodig. Verder vragen wij je een identiteitsbewijs, zoals paspoort of rijbewijs, mee te nemen.

 

Abortus kosten

Spiraal laten plaatsen 


Aan het plaatsen van een spiraal zijn geen kosten verbonden. De spiraal zelf moet je wel zelf betalen. Een aantal ziektekostenverzekeringen dekt (een deel van) de kosten van de spiraal. Voor die vergoeding neem je contact op met jouw verzekeraar.

 

Voor wie niet in Nederland woont

Als je niet in Nederland woont, betaal je de abortus kosten zelf. De maximale behandeltarieven zijn door de Nederlandse overheid vastgesteld. Je dient de kosten te voldoen vóór de behandeling. Voor de tarieven neem je telefonisch contact op met de kliniek. We kunnen je te woord staan in diverse talen.