Abortus Kosten

Voor wie in Nederland woont

Als u in Nederland woont, hoeft u niet voor de abortus behandeling te betalen en worden de kosten vergoed door een subsidie van het Ministerie van VWS. Daarbij is volledige anonimiteit gegarandeerd. Uw ziektekostenverzekeraar wordt niet op de hoogte gesteld en u betaalt geen eigen risico (in tegenstelling tot een behandeling in een ziekenhuis).

 

Om vast te stellen of u in aanmerking komt voor vergoeding, hebben wij uw verzekeringspas of polis van uw ziektekostenverzekering nodig. Verder vragen wij u een identiteitsbewijs, zoals paspoort of rijbewijs, mee te nemen.

 

Aan het plaatsen van een spiraal zijn wel kosten verbonden. Voor het actuele tarief belt u naar de kliniek. Een aantal ziektekostenverzekeringen dekt (een deel van) de kosten van de spiraal en het tarief voor de plaatsing van de spiraal. Voor de vergoeding neemt u contact op met uw verzekeraar.

 

Abortus kosten

Voor wie niet in Nederland woont

Als u niet in Nederland woont, betaalt u de kosten van de behandeling zelf. De maximale behandeltarieven zijn door de overheid vastgesteld. U dient de kosten te voldoen vóór de behandeling. Voor de tarieven neemt u telefonisch contact op met de kliniek.