NL EN FR DE PL
 

Kosten abortus

Een abortusbehandeling in een abortuskliniek is kosteloos als je in Nederland woont en verzekerd bent op grond van de Wet langdurige Zorg (WLZ). Woon je legaal in Nederland, dan ben je meestal automatisch verzekerd voor de WLZ.

Om vast te stellen of je verzekerd bent voor de WLZ, hebben wij de volgende documenten van je nodig:

  • Je zorgpasje of polisblad van je Nederlandse zorgverzekering. Je mag je polis ook digitaal (op je telefoon) laten zien.
  • Een geldig legitimatiebewijs

Abortusklinieken in Nederland krijgen een subsidie van het Ministerie van VWS. De abortuskosten in een abortuskliniek worden niet betaald door je zorgverzekering en gaan niet van je eigen risico af. Je krijgt dus ook geen afschrift van je verzekering en het staat niet op het overzicht van je zorgkosten. Ga je naar het ziekenhuis voor een abortusbehandeling, dan gaat de betaling wel via je zorgverzekeraar.

Geen (Nederlandse) zorgverzekering, toch WLZ-verzekerd

Heb je geen (Nederlandse) zorgverzekering? Dan kun je toch verzekerd zijn voor de WLZ. Je moet dan aan kunnen tonen dat je in Nederland belasting betaalt. Neem hiervoor één van de volgende documenten mee naar je eerste afspraak:

  • Uittreksel Basisregistratie (BRP) van de gemeente waar je ingeschreven staat
  • Laatste loonstrook
  • Officieel huurcontract (geen onderhuur)

Illegaal, tijdelijk in Nederland of uit het buitenland.

Heb je geen recht op vergoeding uit de WLZ of woon je in het buitenland? Dan zijn de abortus kosten voor je eigen rekening. De maximale behandeltarieven zijn door de Nederlandse overheid vastgesteld. De abortuskosten moeten vóór de behandeling (aan de balie) betaald worden. Bel ons voor de actuele tarieven.

Worden de kosten van de abortusbehandeling gedekt door mijn ziektekostenverzekering?

Nee. Als je in Nederland woont of werkt, hoef je niet voor de abortusbehandeling te betalen. De kosten worden dan volledig vergoed uit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Je zorgverzekeraar wordt door ons niet op de hoogte gesteld van de behandeling en er gaat niets van je eigen risico af. Je blijft dus anoniem.