NL EN FR DE PL
 

Privacy en anonimiteit

De medewerkers van onze klinieken hebben beroepsgeheim (zwijgplicht). Dit betekent dat we zonder jouw toestemming geen informatie over jou aan anderen doorgeven. Zelfs niet aan je ouders, familie of partner. Een uitzondering hierop vormen direct bij de behandeling betrokken hulpverleners. Zij worden uiteraard wel ingelicht over je situatie.

Wanneer je weet dat een familielid, partner of vriend(in) naar onze kliniek gaat bellen en geïnformeerd moet worden (of juist niet), laat dat dan even weten aan de receptie.

“Ik werd geweldig op mijn gemak gesteld door iedereen in de kliniek. Ik heb grote waardering voor hun werkwijze en omgang met mij. Het heeft een moeilijke beslissing een stuk makkelijker gemaakt.”

Anonimiteit in de wachtkamer

Onze wachtkamers zijn alleen toegankelijk voor cliënten en hun begeleiders. Het is niet mogelijk om (niet zichtbaar) in een aparte ruimte te wachten.

Vastleggen medische gegevens

In de kliniek maken we een dossier van je administratieve en medische gegevens. Met deze gegevens gaan we zeer zorgvuldig om. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij je behandeling en de administratieve afhandeling daarvan, mogen jouw gegevens inzien. En alleen zolang dat nodig is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Verder heeft niemand toegang tot je dossier.

Kopie dossiergegevens of echo

Op jouw verzoek kun je kopieën krijgen van (delen) van je dossier. Je kunt de kopieën zelf op werkdagen ophalen bij de receptie op vertoon van je legitimatiebewijs. Kun of wil je niet langskomen, dan kun je ook schriftelijk een verzoek hiervoor indienen. Stuur dan een scan van je paspoort of identiteitsbewijs mee.

Anonimiteit voor de zorgverzekering

De kosten van een abortus worden niet vergoed door de zorgverzekering maar uit een overheidssubsidie. Er gaat dus niets van je eigen risico af en de behandeling is niet te zien op het overzicht van je zorgkosten. Ook stellen wij je zorgverzekering niet op de hoogte van de behandeling.