Visitatie

De artsenvakgroep neemt deel aan de periodieke visitatierondes van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen in samenwerking met de Orde van Medisch Specialisten.

 

In 2013 bracht IGZ een onaangekondigd visitatiebezoek aan Beahuis & Bloemenhovekliniek.  In de IGZ rapportage is te lezen dat de kliniek op alle punten goed scoorde en dat in de Bloemenhovekliniek verantwoorde zorg wordt verleend.