Wetenschappelijk onderzoek

Met het Academisch Medisch Centrum (AMC) wordt samengewerkt in het kader van wetenschappelijk onderzoek met foetaal weefsel. Er is hiervoor een instellingsreglement. Deelname  door patiënten is geheel vrijwillig en op basis van informed consent.  Toestemming voor het ter beschikkingstellen van weefsel van de abortuscurettage wordt gevraagd nadat besluitvorming tot abortus heeft plaatsgevonden en heeft geen invloed op de abortus behandeling.

 

Verder verleent Beahuis & Bloemenhovekliniek medewerking aan twee onderzoeken van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht op het gebied van de abortushulpverlening, te weten ‘ Gezond en Wel’  en ‘Besluitvorming rondom zwangerschap’ en participeert in de adviescommissie.