Verloop van de behandeldag

Bij het maken van de afspraak is je verteld tot welk tijdstip je mag eten en drinken. In de uren voorafgaand aan de afspraak mag je geen melkproducten nemen.

 

De kliniek is geopend vanaf 7.45 uur. Je auto kun je gratis parkeren achter het gebouw. Bij binnenkomst meld je je aan bij de receptie. Als je je wat wilt opfrissen, krijgt je van de receptioniste de sleutel van de wasruimte.

 

Nadat je een vragenlijst hebt ingevuld, volgt het gesprek met de arts. Die doet het vooronderzoek en stelt met behulp van echografie vast hoe lang je precies zwanger bent. Als je de echo wilt zien of een kopie van de echofoto wil krijgen, kun je dat voorafgaand aan het onderzoek aan de arts kenbaar maken.

Wanneer bij een prille zwangerschap met de echo geen (duidelijke) zwangerschap is te zien, maken wij een nieuwe afspraak voor behandeling.

 

Vervolgens roept de verpleegkundige je op. Je kunt haar om uitleg vragen wanneer je iets in de procedure niet begrijpt. Ook kun je nog een aanvullend gesprek hebben in het geval dat je je onzeker voelt of moeite hebt om een beslissing te nemen. Met de verpleegkundige kun je tevens spreken over uw keuze voor anticonceptie. Meer informatie over anticonceptiemethoden vindt u onder brochures.

 

Als je bloedgroep en resusfactor niet bekend zijn, worden die zo nodig door ons vastgesteld. Omdat bij een zwangerschapsafbreking met name de resusfactor belangrijk is, moeten wij weten of deze positief of negatief is. Afhankelijk van de zwangerschapsduur geven wij bij een negatieve resusfactor direct na de behandeling een antistof-injectie. Als u meer dan 17 weken zwanger bent, controleren wij ook je bloedgehalte (Hb).

 

Na de administratieve afhandeling door de receptioniste word je naar de eerste verdieping gebracht waar de behandeling zal plaatsvinden. 

 

Je partner of begeleider kan bij het gesprek en het vooronderzoek door de arts zijn en het aanvullend gesprek met de verpleegkundige. De arts zal je ook een moment alleen willen spreken. Ook mag degene die met je mee is gekomen even mee naar de verpleegafdeling. Het is niet mogelijk dat je partner of begeleider bij de behandeling aanwezig is.

 

Geen overnachting in de kliniek nodig

Bij een zwangerschapsduur tot en met 8 weken kunt je kiezen tussen twee behandelingen: de zuigcurettage of de abortuspil. In de kliniek krijgt je informatie over beide behandelingen. Je kunt dus een weloverwogen keuze maken. Na 8 weken zwangerschap krijgt je een zuigcurettage en vanaf 13 weken een instrumentele abortus.

 

Een zwangerschapsafbreking tot 17 weken wordt in dagbehandeling gedaan. Afhankelijk van de zwangerschapsduur is de gemiddelde verblijfsduur in de kliniek vijf tot zes uur. Je kunt kiezen tussen plaatselijke verdoving of sedatie. Vaak is het nodig dat je voorafgaand aan de behandeling medicijnen krijgt, die de baarmoedermond soepel maken. De behandeltijd varieert van 10 tot 20 minuten. Tot 15 weken zwangerschap kan aansluitend aan de abortus een spiraal worden geplaatst. Daarna blijf je nog één tot twee uur bij ons ter observatie. Als de behandeling voltooid is, krijg je iets te eten en te drinken.

 

Abortus behandeling Zwangerschapsafbreking van 18 weken tot 22 weken vindt plaats onder sedatie. De ingreep vergt een langere voorbereidingstijd. Gedurende de dag krijg je medicijnen toegediend die de baarmoedermond soepel maken. Doorgaans volgt de abortusbehandeling aan het einde van de middag of in de avond. Afhankelijk van het verloop van de behandeling mag je ’s middags of 's avonds naar huis.

 

Na een zuigcurettage met sedatie of na een abortus in het tweede trimester, mag je gedurende 24 uur niet actief aan het verkeer deelnemen.