Verloop van de behandeldag

Bij het maken van de afspraak is u verteld tot welk tijdstip u mag eten en drinken. In de uren voorafgaand aan de afspraak mag u geen melkproducten nemen.

 

De kliniek is geopend vanaf 7.45 uur. Uw auto kunt u gratis parkeren achter het gebouw. Bij binnenkomst meldt u zich aan bij de receptie. Als u zich wat wilt opfrissen, krijgt u van de receptioniste de sleutel van de wasruimte.

 

Nadat u een vragenlijst heeft ingevuld, heeft u een gesprek met de arts. Die doet het vooronderzoek en stelt met behulp van echografie vast hoe lang u precies zwanger bent. Als u de echo wilt zien of een kopie van de echofoto wilt krijgen, kunt u dat voorafgaand aan het onderzoek aan de arts kenbaar maken.

Wanneer bij een prille zwangerschap met de echo geen (duidelijke) zwangerschap is te zien, maken wij een nieuwe afspraak voor behandeling.

 

Vervolgens roept de verpleegkundige u op. U kunt haar uitleg te vragen wanneer u iets in de procedure niet begrijpt. Ook kunt u nog een aanvullend gesprek hebben in het geval dat u zich onzeker voelt of moeite heeft een beslissing te nemen. Met de verpleegkundige kunt u tevens spreken over uw keuze voor anticonceptie. Meer informatie over anticonceptiemethoden vindt u onder brochures.

 

Als uw bloedgroep en resusfactor niet bekend zijn, worden die zo nodig door ons vastgesteld. Omdat bij een zwangerschapsafbreking met name de resusfactor belangrijk is, moeten wij weten of deze positief of negatief is. Afhankelijk van de zwangerschapsduur geven wij bij een negatieve resusfactor direct na de behandeling een antistof-injectie. Als u meer dan 17 weken zwanger bent, controleren wij ook uw bloedgehalte (Hb).

 

Na de administratieve afhandeling door de receptioniste wordt u naar de eerste verdieping gebracht waar de behandeling zal plaatsvinden. 

 

Uw partner of begeleider kan bij het gesprek en het vooronderzoek door de arts zijn en het aanvullend gesprek met de verpleegkundige. De arts zal u ook een moment alleen willen spreken. Ook mag degene die met u mee is gekomen even mee naar de verpleegafdeling. Het is niet mogelijk dat uw partner of begeleider bij de behandeling aanwezig is.

 

Bij een zwangerschapsduur tot en met 8 weken kunt u kiezen tussen twee behandelingen: de zuigcurettage of de abortuspil. In de kliniek krijgt u informatie over beide behandelingen. U kunt dus een weloverwogen keuze maken. Na 8 weken zwangerschap krijgt u een zuigcurettage en vanaf 13 weken een instrumentele abortus.

 

Een zwangerschapsafbreking  tot 17 weken wordt in dagbehandeling gedaan. Afhankelijk van de zwangerschapsduur is de gemiddelde verblijfsduur in de kliniek vijf tot zes uur. U kunt kiezen tussen plaatselijke verdoving of sedatie. Vaak is het nodig dat u voorafgaand aan de behandeling medicijnen krijgt, die de baarmoedermond soepel maken. De behandeltijd varieert van 10 tot 20 minuten.  Tot 15 weken zwangerschap kan aansluitend aan de abortus een spiraal worden geplaatst. Daarna blijft u nog één tot twee uur bij ons ter observatie. Als de behandeling voltooid is, krijgt u iets te eten en te drinken.

 

Abortus behandeling Zwangerschapsafbreking van 18 weken tot 22 weken vindt plaats onder sedatie. De ingreep vergt een langere voorbereidingstijd. Gedurende de dag krijgt u medicijnen toegediend die de baarmoedermond soepel maken. Doorgaans volgt de abortusbehandeling aan het einde van de middag of in de avond. Afhankelijk van het verloop van de behandeling mag u ’s middags of 's avonds naar huis.

 

Na een zuigcurettage met sedatie of na een abortus in het tweede trimester, mag u gedurende 24 uur niet actief aan het verkeer deelnemen.