Anonimiteit

Aan derden wordt geen informatie verstrekt over onze cliënten.

 

Vergoeding van abortus in een abortuskliniek loopt via de Kaderwet VWS-subsidies. Daarbij is volledige anonimiteit gegarandeerd.