NL EN FR DE PL
 

Test keuzetool

Welke abortusbehandeling kan ik krijgen?

Welke abortusbehandeling kan ik krijgen?

We berekenen eerst de zwangerschapsduur

De eerste dag van je menstruatie

Seksueel contact

Echowaarden

Je bent 4 tot 5 weken zwanger

Je bent maximaal 6 dagen over tijd en je zwangerschap is nog heel pril. Als je nog geen test hebt gedaan, koop een zwangerschapstest bij de apotheek of drogist. Blijkt daaruit dat je zwanger bent? Maak dan een afspraak bij een van onze klinieken. Is de test negatief, herhaal hem dan over een aantal dagen met de eerste urine van de dag.

We kunnen je behandelen vanaf het moment dat je zwangerschap zichtbaar is op de echo, meestal tussen 5 en 6 weken zwangerschap.

Je hebt de keuze tussen de abortuspil of zuigcurettage. Een zuigcurettage vindt plaats onder verdoving. Je kunt daarbij kiezen voor een plaatselijke verdoving of een roesje (sedatie) waardoor je kort slaapt.

Je bent 5 tot 8 weken zwanger

Als je de zwangerschap wilt afbreken, kun je kiezen voor de abortuspil of zuigcurettage. Een zuigcurettage vindt plaats onder verdoving. Je kunt daarbij kiezen voor een plaatselijke verdoving of een roesje (sedatie) waardoor je kort slaapt.

Je bent 9 tot 12 weken zwanger

Als je de zwangerschap wilt afbreken, gebeurt dat met een zuigcurettage. De zuigcurettage vindt plaats onder verdoving. Je kunt daarbij kiezen voor een plaatselijke verdoving of een roesje (sedatie) waardoor je kort slaapt. Een behandeling met de abortuspil is niet meer mogelijk.

Je bent 13 tot 17 weken zwanger

Bij een zwangerschapsafbreking vanaf 13 weken spreken we van een tweede trimester behandeling. De abortus wordt uitgevoerd met behulp van enkele medische instrumenten. De behandeling vindt meestal plaats onder sedatie (roesje). Een behandeling met de abortuspil is niet meer mogelijk.

Je bent 18 weken of langer zwanger

Bij een zwangerschapsafbreking vanaf 18 weken spreken we van een laat tweede trimester behandeling. De abortus wordt dan uitgevoerd met behulp van enkele medische instrumenten. De behandeling vindt plaats onder sedatie (roesje).

Is je menstruatie 21 weken of langer geleden, dan adviseren we je om een echo te laten maken om de exacte zwangerschapsduur vast te stellen. Na 22 weken is een abortusbehandeling niet mogelijk in een abortuskliniek.

Het seksueel contact was korter dan 3 weken geleden.

Je bent 4 tot 5 weken zwanger (maximaal 6 dagen over tijd) en je zwangerschap is nog heel pril. Als je nog geen test hebt gedaan, koop een zwangerschapstest bij de apotheek of drogist. Blijkt daaruit dat je zwanger bent? Maak dan een afspraak bij een van onze klinieken. Is de test negatief, herhaal hem dan over een aantal dagen met de eerste urine van de dag.

We kunnen je behandelen vanaf het moment dat je zwangerschap zichtbaar is op de echo, meestal tussen 5 en 6 weken zwangerschap.Je hebt de keuze tussen de abortuspil of zuigcurettage. Een zuigcurettage vindt plaats onder verdoving. Je kunt daarbij kiezen voor een plaatselijke verdoving of een roesje (sedatie) waardoor je kort slaapt.

Het seksueel contact was 3 tot 6 weken geleden.

Je bent 6 tot 8 weken zwanger. Als je de zwangerschap wilt afbreken, kun je kiezen voor de abortuspil of zuigcurettage. Een zuigcurettage vindt plaats onder verdoving. Je kunt daarbij kiezen voor een plaatselijke verdoving of een roesje (sedatie) waardoor je kort slaapt.

Het seksueel contact was 7 tot 10 weken geleden.

Je bent 9 tot 12 weken zwanger. Als je de zwangerschap wilt afbreken, gebeurt dat met een zuigcurettage. De zuigcurettage vindt plaats onder verdoving. Je kunt daarbij kiezen voor een plaatselijke verdoving of een roesje (sedatie) waardoor je kort slaapt. Een behandeling met de abortuspil is niet meer mogelijk.

Het seksueel contact was 11 tot 15 weken geleden.

Je bent 13 tot 17 weken zwanger. Bij een zwangerschapsafbreking vanaf 13 weken spreken we van een tweede trimester behandeling. De abortus wordt uitgevoerd met behulp van enkele medische instrumenten. De behandeling vindt meestal plaats onder sedatie (roesje). Een behandeling met de abortuspil is niet meer mogelijk.

Het seksueel contact was 16 weken of langer geleden.

Je bent 18 weken of langer zwanger. Bij een zwangerschapsafbreking vanaf 18 weken spreken we van een laat tweede trimester behandeling. De abortus wordt dan uitgevoerd met behulp van enkele medische instrumenten. De behandeling vindt plaats onder sedatie (roesje).

Is je menstruatie 21 weken of langer geleden, dan adviseren we je om een echo te laten maken om de exacte zwangerschapsduur vast te stellen. Na 22 weken is een abortusbehandeling niet mogelijk in een abortuskliniek.

Je was 6 tot 8 weken zwanger op de dag van het echo-onderzoek

Tot 8 weken zwangerschap (CRL tot 21 millimeter), kun je kiezen voor de abortuspil of zuigcurettage. Een zuigcurettage vindt plaats onder verdoving. Je kunt daarbij kiezen voor een plaatselijke verdoving of een roesje (sedatie) waardoor je kort slaapt.

Je was 9 tot 12 weken zwanger op de dag van het echo-onderzoek

Tot 12 weken zwangerschap (CRL vanaf 22 millimeter / DBP tot 23 millimeter) gebeurt een abortus door een zuigcurettage. De zuigcurettage vindt plaats onder verdoving. Je kunt daarbij kiezen voor een plaatselijke verdoving of een roesje (sedatie) waardoor je kort slaapt. Een behandeling met de abortuspil is niet meer mogelijk.

Je was 13 tot 17 weken zwanger op de dag van het echo-onderzoek

Bij een zwangerschapsafbreking vanaf 13 weken (DBP van 24 tot 42 millimeter / FL van 11 tot 26 millimeter) spreken we van een tweede trimester behandeling. De abortus wordt uitgevoerd met behulp van enkele medische instrumenten. De behandeling vindt meestal plaats onder sedatie (roesje). Een behandeling met de abortuspil is niet meer mogelijk.

Je was 18 weken of langer zwanger op de dag van het echo-onderzoek

Bij een zwangerschapsafbreking vanaf 18 weken (DBP vanaf 43 tot 56 millimeter / FL van 27 tot 38 millimeter) spreken we van een laat tweede trimester behandeling. De abortus wordt dan uitgevoerd met behulp van enkele medische instrumenten. De behandeling vindt plaats onder sedatie (roesje).

Is je menstruatie 21 weken of langer geleden, dan adviseren we je om een echo te laten maken om de exacte zwangerschapsduur vast te stellen. Na 22 weken is een abortusbehandeling niet mogelijk in een abortuskliniek. Een behandeling in onze kliniek, locatie Heemstede, is mogelijk tot een BPD van 56 millimeter en een FL van 38 millimeter.

Bedankt voor je interesse

What abortion treatment can I get?

Which abortion treatment is available to me?

First, we calculate your pregnancy stage

The first day of your menstruation period

Sexual contact

Ultrasound readings

You are 4 to 5 weeks pregnant

You are a maximum of 6 days late and your pregnancy is still very early. If you haven’t taken a pregnancy test yet, buy one at the chemist’s or pharmacy. Is the test positive? Book an appointment at one of our clinics. Is the test negative? Take one again in a few days’ time and use your morning urine.

We can offer treatment from the moment your pregnancy is visible on the ultrasound scan, usually between 5 and 6 weeks of pregnancy. You can choose between the abortion pill and suction curettage. Suction curettage is performed under anaesthetic. You can choose local or light anaesthetic (i.e. light sedation, which means that you sleep briefly).

You are 5 to 8 weeks pregnant

If you want to terminate the pregnancy, you can choose either the abortion pill or suction curettage. Suction curettage is performed under anaesthetic. You can choose local or light anaesthetic (i.e. light sedation, which means that you sleep briefly).

You are 9 to 12 weeks pregnant

If you want to terminate the pregnancy, this is done with suction curettage. Suction curettage is performed under anaesthetic. You can choose local or light anaesthetic (i.e. light sedation, which means that you sleep briefly). An abortion pill treatment is no longer an option.

You are 13 to 17 weeks pregnant

A pregnancy termination of 13 weeks or more is called a second trimester treatment. The abortion is carried out with the use of some surgical instruments. The treatment is usually performed under light sedation. An abortion pill treatment is no longer an option.

You are 18 weeks pregnant or longer

A pregnancy termination of 18 weeks or more is called a late second trimester treatment. The abortion is carried out with the use of some surgical instruments. The treatment is performed under light sedation.

Did you have your last menstruation 21 weeks ago or longer? We advise you to have an ultrasound scan to determine the exact pregnancy stage. After 22 weeks of pregnancy, an abortion is not possible at an abortion clinic.

The sexual contact was shorter than 3 weeks ago.

You are 4 to 5 weeks pregnant (maximum of 6 days late) and your pregnancy is still very early. If you haven’t taken a pregnancy test yet, buy one at the chemist’s or pharmacy. Is the test positive? Book an appointment at one of our clinics. Is the test negative? Take one again in a few days’ time and use your morning urine.

We can offer treatment from the moment your pregnancy is visible on the ultrasound scan, usually between 5 and 6 weeks of pregnancy You can choose between the abortion pill and suction curettage. Suction curettage is performed under anaesthetic. You can choose local or light anaesthetic (i.e. light sedation, which means that you sleep briefly).

The sexual contact was 3 to 6 weeks ago.

You are 3 to 6 weeks pregnant. If you want to terminate the pregnancy, you can choose either the abortion pill or suction curettage. Suction curettage is performed under anaesthetic. You can choose local or light anaesthetic (i.e. light sedation, which means that you sleep briefly).

The sexual contact was 7 to 10 weeks ago.

You are 9 to 12 weeks pregnant. If you want to terminate the pregnancy, this is done with suction curettage. Suction curettage is performed under anaesthetic. You can choose local or light anaesthetic (i.e. light sedation, which means that you sleep briefly). An abortion pill treatment is no longer an option.

The sexual contact was 11 to 15 weeks ago.

You are 13 to 17 weeks pregnant. A pregnancy termination of 13 weeks or more is called a second trimester treatment. The abortion is carried out with the use of some surgical instruments. The treatment is usually performed under light sedation. An abortion pill treatment is no longer an option.

The sexual contact was 16 weeks ago or longer.

You are 18 weeks pregnant or longer. A pregnancy termination of 18 weeks or more is called a late second trimester treatment. The abortion is carried out with the use of some surgical instruments. The treatment is performed under light sedation.

Did you have your last menstruation 21 weeks ago or longer? We advise you to have an ultrasound scan to determine the exact pregnancy stage. After 22 weeks of pregnancy, an abortion is not possible at an abortion clinic.

On the day of the ultrasound scan, you were 6 to 8 weeks pregnant.

For pregnancies up to 8 weeks (CRL up to 21 millimetres), you can choose the abortion pill or suction curettage. Suction curettage is performed under anaesthetic. You can choose local or light anaesthetic (i.e. light sedation, which means that you sleep briefly).

On the day of the ultrasound scan, you were 9 to 12 weeks pregnant.

For pregnancies up to 12 weeks (CRL from 22 millimetres/BPD up to 23 millimetres) suction curettage is used for the abortion. Suction curettage is performed under anaesthetic. You can choose local or light anaesthetic (i.e. light sedation, which means that you sleep briefly). An abortion pill treatment is no longer an option.

On the day of the ultrasound scan, you were 13 to 17 weeks pregnant.

A termination of pregnancies from 13 to 18 weeks (BPD of 24 to 42 millimetres/FL of 11 to 26 millimetres) is called a second trimester abortion. The abortion is carried out with the use of some surgical instruments. The treatment is usually performed under light sedation. An abortion pill treatment is no longer an option.

On the day of the ultrasound scan, you were 18 weeks pregnant or more.

A termination of pregnancies from 18 weeks or more (BPD of 43 to 56 millimetres/FL of 27 to 38 millimetres) is called a late second trimester abortion. The abortion is carried out with the use of some surgical instruments. The treatment is performed under light sedation.

Did you have your last menstruation 21 weeks ago or longer? We advise you to have an ultrasound scan to determine the exact pregnancy stage. After 22 weeks of pregnancy, an abortion is not possible at an abortion clinic. Treatment at our clinic in Heemstede is possible for a BPD up to 56 millimetres and an FL up to 38 millimetres.

Thank you for your interest