NL EN FR DE PL
 

Abortuspil

De abortuspil is in onze klinieken mogelijk bij een zwangerschap tot en met acht weken. De abortuspil (een medicamenteuze abortus) bestaat uit twee verschillende middelen die de zwangerschap stoppen en vervolgens afdrijven. De arts in onze kliniek beoordeelt of deze behandeling geschikt is voor jou. De behandeling met de abortuspil verloopt in twee fasen.

Fase 1, in de kliniek

Tijdens je afspraak in de kliniek slik je een pil. Dit middel, Mifegyne®, zorgt ervoor dat de zwangerschap stopt met groeien. Voordat je deze pil slikt, moet je zeker zijn van je keuze. Je kunt niet meer terug als je de Mifegyne® hebt ingenomen. Je mag de Mifegyne® niet mee naar huis nemen, deze moet je in de kliniek innemen.

Fase 2, thuis

Je krijgt vier pillen mee naar huis. Dit middel, misoprostol, breng je thuis vaginaal in. Dit doe je minimaal 24 uur en maximaal 72 uur na het slikken van de eerste pil in de kliniek. Na het inbrengen van de pillen ga je een half uurtje liggen.

Afstoten zwangerschap

Gemiddeld 1 tot 2 uur na het inbrengen van misoprostol begint de afstoting van de zwangerschap. Dit kan lang duren, soms wel tot 24 uur. Misoprostol zorgt ervoor dat de baarmoeder samentrekt. Dit veroorzaakt pijn en (soms hevig) bloedverlies.
Zowel het bloedverlies als de pijn duren meestal langer en zijn heviger dan bij een normale menstruatie. Het beste kun je daarom direct na het gebruik van de vaginale tabletten een pijnstiller innemen. Sommige vrouwen krijgen ook diarree, misselijkheid, moeten overgeven of krijgen koude rillingen.

Voor sommige vrouwen kan de abortuspil een heftige behandeling zijn. Er moet daarom altijd een volwassene bij je zijn die op de hoogte is van de abortus en voor je kan zorgen. Op de dag dat je de pillen inbrengt kun je geen andere verplichtingen hebben. Zorg er ook voor dat je voldoende pijnstilling in huis hebt. Bij voorkeur ibuprofen of diclofenac, ook in de vorm van zetpillen voor als je misselijk bent en over moet geven.

Na de abortuspil behandeling

Na de abortuspil behandeling zul je last hebben van buikpijn en bloedverlies. De klachten kunnen enkele dagen tot weken aanhouden en nemen geleidelijk aan af. De zwangerschapsverschijnselen worden na een week al minder. Nemen je klachten niet af, heb je verhoging of voel je je niet lekker, neem dan altijd contact met ons op.

Hoe groot is de kans dat de behandeling mislukt?

Het komt wel eens voor dat de zwangerschap na een abortusbehandeling toch niet is beëindigd. Bij de behandeling met de abortuspil gebeurt dat in 1 tot 4% van de gevallen, bij andere behandelmethoden is die kans 1 -2 %. In dat geval moeten wij alsnog of voor de tweede keer een zuigcurettage uitvoeren.

Ook is er een klein risico van langdurig bloedverlies of heftig navloeien. Dit treedt meestal op als er weefsel na de ingreep in de baarmoeder is achtergebleven. Als dat weefsel niet vanzelf wordt uitgestoten, moet een nabehandeling plaatsvinden om de laatste restjes weefsel alsnog te verwijderen.

Onze kliniek heeft een samenwerkingsovereenkomst met een nabij gelegen ziekenhuis waar – indien nodig – ondersteuning kan worden geboden.

Hoe groot is de kans op een slechte ervaring met de abortuspil?

De kans op complicaties bij de abortuspil is klein. De belangrijkste complicatie is dat er wel bloedverlies optreedt, maar dat de zwangerschap niet wordt afgebroken. Daarom is er 4 weken na de behandeling een nacontrole. Je kunt ook zelf na 4 weken een zwangerschapstest doen.

Het gebruik van de abortuspil  kan voor sommige vrouwen een heftige ervaring zijn. De abortuspil veroorzaakt buikkrampen die een aantal uren kunnen aanhouden. Deze buikkrampen voelen als hevige menstruatiekrampen. Andere mogelijke bijwerkingen zijn misselijkheid, braken, koude rillingen en diarree. In combinatie met (soms hevig) bloedverlies wordt het vruchtblaasje uitgestoten.

Hoe lang duurt de pijn?
De pijn kan in het begin heel heftig zijn en het bloedverlies kan daarna nog twee weken aanhouden zoals bij een menstruatie. Zorg dat je pijnstilling in huis hebt, bijvoorbeeld Ibuprofen of Aleve, het liefst ook zetpillen, omdat je door misselijkheid de pijnstillers misschien niet binnen kunt houden.

Is koorts bij het nemen van de abortuspil normaal?
Lichte verhoging is normaal. Is je verhoging meer dan 38.5 C , neem dan contact met ons op.  

Zijn er risico’s aan de abortuspil?

Er is een kleine kans (1-4%) dat de abortuspil niet voldoende werkt en de zwangerschap toch niet beëindigd is. Er moet dan alsnog een zuigcurettage plaatsvinden. Er is altijd een kleine kans op infectie.

Hoeveel bloedverlies heb ik na een abortus?

Het meeste bloedverlies komt vaak pas na 4 tot 7 dagen en kan wat heftiger zijn en langer aanhouden dan een menstruatie. Je kunt ook stolsels verliezen. Het bloedverlies eindigt vaak met bruinige afscheiding.

Bij welke klachten na een abortus moet ik me zorgen maken?

Normale klachten in de eerste dagen na de behandeling zijn:

  • Bloedverlies en krampen
  • Buikpijn of rugpijn
  • Verhoging
  • Emotionele instabiliteit
  • Diarree of misselijkheid van de antibiotica

Eventuele bijverschijnselen van de zwangerschap verdwijnen meestal binnen enkele dagen tot twee weken. Omdat de zwangerschapshormonen nog in je lichaam aanwezig zijn, kan een zwangerschapstest tot 3 weken na de behandeling positief zijn.

Het is verstandig om ongeveer drie a vier weken na de behandeling een zwangerschapstest te doen. Is de test nog (licht) positief, voel je je nog zwanger of heb je andere klachten, neemt dan contact met ons op.

De kans op infectie is gering maar als je je ziek voelt en langer dan een dag koorts (meer dan 38 °C) en buikpijn hebt, kan dit wijzen op een infectie. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op.

Kan ik de abortuspil per post toegestuurd krijgen?

In Nederland mag de abortuspil alleen in een abortuskliniek of ziekenhuis worden gegeven. Het is  verboden om de abortuspil per post toe te sturen.