Suggesties en/of opmerkingen

Wij willen graag van u weten of u suggesties voor, of klachten over de kliniek of uw behandeling heeft. Dat is in het belang van de kliniek en van de vrouwen die ná u voor hulp komen.