NL EN FR DE PL
 

Complicaties

Een abortus is over het algemeen een veilige behandeling en wordt door onze klinieken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. De kans op problemen of complicaties tijdens of na de behandeling is dan ook zeer klein. Doen zich toch ernstige complicaties voor, dan krijgen wij direct ondersteuning van een ziekenhuis. Onze klinieken hebben daarvoor samenwerkingsovereenkomsten met nabij gelegen ziekenhuizen.
Mogelijke complicaties (˂0,2%) of problemen na de behandeling kunnen zijn:

  • Langdurig bloedverlies in de periode na de behandeling
  • Overmatig bloedverlies of beschadiging van de baarmoeder tijdens de behandeling
  • Infectie
  • Een positieve zwangerschapstest bij de nacontrole

Langdurig bloedverlies in de periode na de behandeling

Langdurig of heftig bloedverlies in de periode na een abortus treedt meestal op als er weefsel na de ingreep of abortuspil in de baarmoeder is achtergebleven. Als dat restweefsel niet vanzelf wordt uitgestoten, moet er soms een nabehandeling plaatsvinden om de laatste restjes weefsel alsnog te verwijderen. De arts kan in dat geval aanvullende medicatie geven of besluiten tot een (her)curettage.

Overmatig bloedverlies of beschadiging van de baarmoeder tijdens de behandeling

In zeldzame gevallen (< 0,2%) is er tijdens of direct na de dagbehandeling in het tweede trimester van de zwangerschap (vanaf 13 weken) sprake van overmatig bloedverlies. Dit kan veroorzaakt worden door een beschadiging van de baarmoeder of door problemen met de bloedstolling. Een aanvullende behandeling in het ziekenhuis kan dan nodig zijn.

Infectie

De behandeling wordt op hygiënische wijze uitgevoerd waardoor de kans op infectie zeer klein is. Als extra voorzorg om infectie te voorkomen, krijg je antibiotica.

Krijg je na de behandeling koorts (langer dan een dag en hoger dan 38,5°C ) én buikpijn, dan kan er sprake zijn van een infectie. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de kliniek of je huisarts.

Om zelf infectie te voorkomen, mag je in de twee weken na de behandeling niets in de vagina brengen, dus:

  • geen tampons gebruiken
  • geen geslachtsgemeenschap hebben
  • niet zwemmen of in bad gaan (wel douchen)
  • geen vaginale douche gebruiken

Positieve zwangerschapstest bij de nacontrole

De oorzaak van een positieve test is meestal een restje zwangerschapsweefsel dat in de baarmoeder is achtergebleven na de abortusbehandeling. Alleen in zeldzame gevallen is er sprake van een doorgaande zwangerschap. De kans op restweefsel na een abortuspil is ca 5-6%. De kans op restweefsel na een zuigcurettage is ca 1-2%. In deze gevallen besluit de arts in overleg met jou of er aanvullende medicatie of een (her)curettage nodig is.

Kun je van een abortus onvruchtbaar worden?
Er is geen wetenschappelijk bewijs voor verminderde vruchtbaarheid na een abortus. Ook verklevingen in de baarmoeder na een abortus komen zelden voor. De oorzaak van onvruchtbaarheid is meestal een infectie. In de periode na een abortus, miskraam of bevalling krijg je namelijk sneller een infectie in je baarmoeder. Om dit te voorkomen krijg je aansluitend aan een dagbehandeling antibiotica in de kliniek.