Abortus in het eerste trimester – abortuspil (medicamenteuze abortus)

Het is mogelijk een zwangerschap af te breken met een zgn. abortuspil. Dit kan tot en met acht weken, na de eerste dag van uw laatste menstruatie. Bij deze behandeling neemt u twee medicijnen. Het eerste medicijn (de abortuspil Mifegyne®) zorgt er in de meeste gevallen voor dat de zwangerschap niet verder doorgroeit. Het tweede medicijn (Cytotec®) leidt tot een bloeding waarmee u de zwangerschapsresten verliest.

Abortuspil tot en met 8 weken

De arts beoordeelt of het verantwoord is om de abortuspil te verstrekken. Behandeling met de abortuspil vindt niet plaats wanneer de zwangerschap verder is dan acht weken, wanneer uw gezondheid dat niet toelaat of wanneer met de echo geen (duidelijke) zwangerschap is te zien. In dat laatste geval maken wij een nieuwe afspraak.

 

Abortuspil In de kliniek krijgt u de abortuspil Mifegyne® te slikken. U krijgt 4 tabletten Cytotec® mee naar huis. Deze tabletten brengt u 2 dagen later vaginaal in. Ze zorgen ervoor dat de baarmoeder samentrekt en de zwangerschap wordt afgestoten. Dit veroorzaakt pijn en bloedverlies. Zowel het bloedverlies als de pijn kunnen langer duren en erger zijn dan een normale menstruatie. Het is daarom het beste om meteen ook een pijnstiller te nemen. Er moet tijdens deze dag een volwassene bij u zijn die op de hoogte is van de abortus.

 

De totale verblijfsduur in de kliniek is gemiddeld 2 uur.

 

Vier weken na de abortus doet u een zwangerschapstest ter controle.

 

Op www.keuzebijabortus.nl u meer informatie over de medicamenteuze abortus.