Zuigcurettage - abortus in het eerste trimester 

Tot 12 weken is een zuigcurettage mogelijk. Je kunt kiezen tussen plaatselijke verdoving of sedatie. Als je hebt gekozen voor sedatie, word je eerst in slaap gemaakt. Als je hebt gekozen voor een plaatselijke verdoving, voel je vooral de prikjes van de verdoving en daarna mogelijk nog krampen als tijdens een menstruatie. Soms is het nodig dat je een uur voor de ingreep prostaglandinetabletten krijgt, die de baarmoederhals soepel maken. De behandeling duurt 5 tot 10 min. Als je voor sedatie hebt gekozen, maakt de arts je meteen na de behandeling weer wakker. Na de behandeling blijf je ongeveer 1 tot 2 uur in de kliniek ter controle.

 

De totale verblijfsduur bij een zuigcurettage behandeling is gemiddeld 5 uur.

 

Aansluitend aan de behandeling kun je een spiraal laten plaatsen.

Zuigcurettage en resusfactor

Vanaf een zwangerschapsduur van 8 weken  worden je bloedgroep en resusfactor vastgesteld, als deze niet bekend zijn. Omdat bij een zwangerschapsafbreking met name de resusfactor belangrijk is, moeten wij weten of deze positief of negatief is. Bij een negatieve resusfactor geven wij direct na de behandeling een antistof-injectie.

 

Na een ingreep onder sedatie, mag je gedurende 24 uur niet actief aan het verkeer deelnemen.
Meer informatie over de periode na de abortus behandeling

 

Zuigcurettage 5 tot 12 weken Drie weken na de abortus kom je voor een controle naar de kliniek. Bij deze controle maakt de arts een echo. De controle kan ook bij uw eigen arts plaatsvinden.


Op www.keuzebijabortus.nl vindt u meer informatie over de zuigcurettage.