Complicaties

Complicaties bij een abortuspil kunnen zijn: heftig bloedverlies,  retentie van foetaal weefsel en/of persisterende zwangerschap.

Complicaties bij een instrumentele behandeling zijn: perforatie of cervixscheur, heftig bloedverlies, rest in de baarmoeder (0,5%) of bijwerking van medicatie.

 

Gemiddeld ligt het totaal aantal complicaties rond 0,9%. Voor opvang van ernstige complicaties wordt samengewerkt met  ons achterwacht ziekenhuis, het Kennemer Gasthuis te Haarlem. In ongeveer 0,1% tot 0,2% van de gevallen is een ziekenhuisopname nodig.

 

Over het algemeen geldt dat het risico op complicaties evenredig toeneemt met de duur van de zwangerschap.