Dilatatie & Evacuatie (D&E)  en D&E met prostaglandine priming

Is de zwangerschap verder gevorderd dan 12 weken amenorroe, wordt de ingreep soms voorafgegaan door een voorbereidende behandeling met prostaglandine. D&E is een methode waarbij de zwangerschap instrumenteel  wordt verwijderd waarna wordt afgesloten met een curettage. Om voldoende toegang te krijgen voor de instrumenten is afhankelijk van de duur van de zwangerschap een voorbereidende behandeling nodig.

 

Bij een zwangerschapsduur vanaf 18 weken amenorroe is altijd een voorbereidende behandeling nodig om verweking van de cervix en een beginnende ontsluiting te bewerkstelligen. De vrouw krijgt oraal of vaginaal misoprostol (Cytotec®) toegediend. Als analgeticum krijgt zij naproxen.

 

Bij een zwangerschapsduur vanaf 20 weken kan de arts besluiten dat een aanvullende voorbehandeling onder PSA nodig is. Hierbij worden de vliezen gebroken en de navelstreng doorgenomen.  Na ongeveer 6 uur  zal de instrumentele abortus worden uitgevoerd.

 

Tot 17 weken amenorroe kan de vrouw kiezen of ze lokale verdoving wil of PSA (procedurele sedatie analgesie, ook wel  lichte narcose genoemd). Vanaf 18 weken amenorroe wordt altijd PSA gebruikt.

 

Bij een zwangerschapsafbreking in het tweede trimester mag de vrouw  tot 24 uur na de behandeling  niet actief deelnemen aan het verkeer.