Richtlijnen en protocollen

Beahuis & Bloemenhovekliniek werkt met de landelijke richtlijnen van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen. Op instellingsniveau zijn deze vertaald in protocollen en procedures.